Aleksandar Kelić

Završio je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu - grupa za filmsku i TV kameru.

Predaje fotografiju u svojstvu docenta na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Uža specijalnost: dokumentarna fotografija.
Izlagao je na preko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je velikog broja značajnih nagrada za autorski rad. Do sada je priredio i oko 20 samostalnih izložbi. Član je ULUPUDS-a.
Često žirira domaće i međunarodne izložbe fotografija.

U Foton školi predaje na naprednom nivou, smeru - dokumentarna fotografija, blok nastavu vezanu za dokumentarizam.

FB: https://www.facebook.com/aleksandar.kelic.5?fref=ts


OSTALI PROFESORI


Saša Preradović


› Saša Preradović

Aleksandar Kelić


› Aleksandar Kelić