Big Foton

Postoji osnovni i srednji nivo.

Osnovni nivo: kurs je namenjen potpunim početnicima i traje mesec dana kombinovanim obrazovanjem: uživo su vežbe na lokacijama po dogovoru + online korektura radova. Radi se u malim grupama.

Nastava se sastoji od predavanja, vežbi na terenu ili u profesionalnom studiju kada se odmah praktično sprovodi šta se predaje, domaćih zadataka, stručne korekture radova polaznika i za proširenu varijantu (ambicioznijima) nudimo detaljne naše video-tutorijale.

NASTAVNI PROGRAM

Na prvom času se uči princip nastajanja digitalne slike, objašnjava se kako rade foto-aparati, koji tehnički kvalitet slike se želi, osnovne funkcije foto-sistema i njihova primena u praksi. Potom se uz instrukcije daju domaći zadaci.

Na sledećem času se na terenu ili u studiju (u zavisnosti od vremenskih prilika) primenjuje sve što je predavano. To je prilika da se osete čari kreativnog svetla jer je fotografija crtanje svetlom.

Sledećeg časa se obavlja pregled radova uz korekturu tehnikalija ali se odmah podstiče i na kreativno razmišljanje u odabiru motiva, poboljšanju efikasnosti prostornog polja, tretiranju slike kroz planove i njihov odnos, stepen zamućenja pozadine, raznovrsnosti rakursa kroz promenu perspektive i žižne daljine objektiva, izbora prave pozicije u odnosu na ugao svetlosti i pozadinu i kompletne likovne artikulacije i osmišljavanja kadra u sferi fotografije i estetike.

Do kraja kursa se naizmenično smenjuju ova četiri pristupa učenju: predavanja, vežbe, domaći zadaci i korektura radova.

Za ambicioznije, koji planiraju da pohađaju Napredni modul, spremili smo naše video tutorijale sa detaljnijim objašnjenjima. Neki su promotivno objavljeni na našem YouTube kanalu:

Možete postati pratilac našeg kanala i tako gledati nove objave iz fotografske edukacije.

https://www.youtube.com/channe...


DIPLOMA

Svaki polaznik može dobiti potvrdu o pohađanom osnovnom kursu naše škole, a diploma o završenom A1 stepenu Foton škole fotografije se izdaje autoru na osnovu port-folia od 5 njegovih fotografija koje profesor odabere prema standardima škole.


CENA

Cena osnovnog kursa fotografije iznosi 12.000 dinara.


ŠTA DALJE?

Srednji nivo: kurs je namenjen osobama sa predzanjem rukovanja i manuelnog podešavanja režima ekspozicije. Traje mesec dana i sastoji se od vežbi u studiju, obrade fotografija u Lightroom-u i Photoshop-u i korekture radova. Zatražite kompletan informator obrazovanja u Foton školi fotografije.